Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Co dalej gimnazjalisto?

Szkoły ponadgimnazjalne

 zawod Co dalej gimnazjalisto i ósmoklasisto?  

I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie

 

                                            ***

DORADCA ZAWODOWY - Izabella Górska

 

***

 

Informacje ozasadach rekrutacji i kierunkach kształcenia umieszczane są na stronach Internetowych szkół.

                                                                       ***

 

 

 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE TERMINÓW  REKRUTACJI 2019!

 

 

GIMNAZJUM - KL.3

 

GIMNAZJUM - KL.3

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - KL.8

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - KL.8