Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - maj 2021

TERMIN:

25 maja - język polski

26 maja - matematyka

27 maja - język obcy nowożytny

 

EGZAMIN 2021 - informacja dla rodziców i uczniów.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-czerwiec 2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty - 31 lipca 2020r. 

Czytaj więcej...