Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego