Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rada Rodziców

Rada Rodziców

 
 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze

rok szkolny 2017/2018

 
    Przewodnicząca:
    Agnieszka Gerlak

 

    Zastępca przewodniczącego:
    Anna Karlińska
 
    Skarbnik:
    Lidia Matij

 

    Członek:
    Justyna Damjan