Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ZNAJĄ DOLNY ŚLĄSK

Dolny Śląsk – nasza mała Ojczyzna.
W dniu 23 listopada w Spółdzielczym Klubie „ Piast' w Jaworze odbyła się kolejna edycja powiatowego konkursu wiedzy turystyczno-krajoznawczej pod nazwą „ Znam swój region – województwo dolnośląskie". W turniejowe szranki stanęły trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego, w którym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii, geografii, turystyki nie tylko najbliżej okolicy lecz również wiadomościami o województwie dolnośląskim. W drugiej części konkursu uczestnicy rozpoznawali na zdjęciach obiekty architektoniczne z naszego województwa.

ZW1ZW2

SP 2 reprezentowali Jakub Kodlew, Artur Czarnecki, Michał Bąk, drugą drużynę SKKT „ Na szlaku" przy SP 2: Miłosz Jasiński, Dawid Skowron, Paweł Piaskowski.
Dawid Skowron zajął 2 miejsce indywidualnie w teście krajoznawczym. W konkurencji drużynowej 2 miejsce zajęli reprezentanci SP 2, a 3 miejsce SKKT ,,Na szlaku''. Gratulujemy wiedzy!