Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

RAJD JAWORSKI 2019

W dniu 25.05.2019 r. Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze zorganizował już po raz 51 Rajd Jaworski, który jest najstarszą imprezą organizowaną nieprzerwanie dla turystycznej braci od 1968 roku. Hasło przewodnie Turystyka łączy pokolenia - Z PTTK wspólnym szlakiem realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nakierowane jest na budowanie więzi międzypokoleniowej. Pogoda dopisała, więc i wszystkim dopisywały humory. Uczestnicy spotkali się w Wąwozie Myśliborskim na Słonecznej Łące, gdzie rozpoczęło się podsumowanie rajdu, konkursy, gry, zabawy.

W konkursie „ Ziemia Jaworska" z elementami wiedzy o bezpieczeństwie w czasie wędrówki i w ruchu drogowym wygrał Michał Bąk. Celne oko-rzutki – Jonatan Detyna (3 miejsce). Celne oko- rzut do kosza – Dawid Skowron (2 miejsce). Celne oko-ringo najlepszy był Dawid Skowron przed Arturem Czarneckim i Jonatanem Detyną. W podbijaniu piłeczki ping-pong zwyciężył Jonatan Detyna.
Niektórzy uczestnicy pierwszy raz mogli poznać smak wędrówki, jak i poznać najpiękniejsze zakątki Parku Krajobrazowego Chełmy. W Rajdzie Jaworskim wzięło udział 132 uczestników i opiekunów reprezentujących szkoły podstawowe nr 2, nr 5 w Jaworze, w Wiadrowie, nr 16 w Legnicy, MOW i SOSW w Jaworze. Najstarszy uczestnik rajdu ukończył 76 lat, a najmłodszy 6, więc była to z pewnością sztafeta pokoleń.
W ramach współpracy Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej z Komendą Powiatową Policji w Jaworze w czasie spotkania na Słonecznej Łące policjanci z KPP w Jaworze znakowali rowery oraz udzielali porad z zakresu prewencji kryminalnej. Ponadto przeprowadzili konkurs nt. postępowania w sytuacjach trudnych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.