Deklaracja dostępności Strony Szkoły podstawowej nr 2 w Jaworze

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryny Szkoły podstawowej nr 2 w Jaworze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR);
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.);
 • filmy wideo nie mają napisów dla osób niesłyszących;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Pawlinow.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48768702155

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze
 • Adres: pl. Bankowy 1, 59-400 Jawor
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48768702155

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze mieszcząca się przy pl. Bankowym 1. Budynek posiada dwa wejścia, jedno z wejść umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. 

Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach utrudniające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, ale do każdej kondygnacji można dostać się korzystająć z windy.
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. 

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowej.

Żadna z toalet nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W razie potrzeby kontakt z nauczycielem języka migowego, wszystkie informacje przygotowywane w formie pisemnej.

W siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Zapewniamy alternatywne sposoby komunikowania z wykorzystaniem pomocy pracownika wyznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed wizytą w szkole prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny do sekretariatu szkoły w celu rezerwacji wizyty i omówienia wybranej formy komunikacji (najlepiej z 7 dniowym wyprzedzeniem, w sprawach pilnych możliwe jest skrócenie czasu): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 76 8702155.

W szkole funkcjonują procedury ewakuacji i przeszkolono pracowników.