SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 ZAPRASZA DO KLAS PIERWSZYCH

KLASA OGÓLNA ORAZ KLASA SPORTOWA POD PATRONATEM MISTRZA ŚWIATA ALEKSANDRA ŚLIWKI

SKŁADANIE PODAŃ OD 28 LUTEGO DO 14 MARCA

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2022-2023

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023 do klas PIERWSZYCH w Szkole Podstawowej nr 2 im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze rozpoczyna się 28 lutego 2022 r. a kończy się 14 marca 2022 r. 

Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Link do zapisów elektronicznych:
jawor.podstawowe.vnabor.pl

Po zapisaniu dziecka w systemie elektronicznym, w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru należy w wyżej wymienionym terminie złożyć wydrukowane i podpisane  przez rodziców lub opiekunów prawnych dokumenty związane z przyjęciem do klasy pierwszej:

  • wnioski (zapisy do klasy sportowej niezależnie od miejsca zamieszkania)

lub

  • zgłoszenia  (zapisy do klasy ogólnodostępnej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP2 Jawor) 

BARDZO WAŻNE:

Rodzice zainteresowani klasą sportową zgłaszają się na testy sprawnościowe z AKTUALNYM  ZAŚWIADCZENIEM  (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO NAUKI W KLASIE SPORTOWEJ

Testy klasyfikacyjne do klasy sportowej odbędą się 15.03.2022 o godz. 15.30