Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze

rok szkolny 2021/2022

 
    Przewodnicząca: Agnieszka Gerlak
    
    Wiceprzewodniczący: Kamil Krupiński

    Skarbnik: Lidia Matij
   
    Członek: Dorota Gierasimowicz-Babiarz