1867

Józef Piłsudski urodził się w Zułowie na Wileńszczyźnie, jako syn obywatela ziemskiego Józefa Wincentego i Marii z Biellewiczów.

wileńsczyznarodzice Józefa Piłsudskiego

1877

Rozpoczyna naukę w gimnazjum rosyjskim w Wilnie, gdzie angażuje się w pracę konspiracyjną.

1887

Zostaje zesłany na 5 lat na Syberię.

1892

Powraca z zesłania do Wilna.

1893

Wstępuje do Polskiej Partii Socjalistycznej i staje się jednym z jej czołowych działaczy, aby porwać robotników do walki o niepodległość.

Działacze Polskiej Partii Socjalistycznej

1900

Zostaje aresztowany za konspiracyjne wydawanie pisma "Robotnik" i osadzony w Cytadeli.

Józef Piłsudski - więzienieJózej Piłsudski w więzieniu

1905-1908

Jako przywódca organizacji Spiskowo-Bojowej PPS organizuje wystąpienia zbrojne przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Współtworzy w Galicji, pod zaborem austriackim, Związek Walki Czynnej, a następnie Związki Strzeleckie jako związek wojska polskiego.

Związek Walki Czynnej

1914

Po wybuchu I Wojny Światowej Piłsudski organizuje Legiony Polskie u boku Austro-Węgier.

Legiony Polskie

Jako komendant I Brygady Legionów przechodzi cały szlak bojowy.

Józef Piłsudski - komendant I Brygady Legionów Polskich

1917

Wypowiada przymierze Austro-Węgrom i Niemcom, dążąc do niepodległości polski, zostaje internowany przez Niemców w Magdeburgu.

1918

Powraca do Warszawy i zostaje Naczelnikiem odradzającego się Państwa. Zarządza wybory do Sejmu, powołuje rząd i organizuje armię. Wprowadza reformy socjalne. Ogłasza światu niepodległość Polski.

Piłsudski - Naczelnik odradzającego się państwa

1919

Jako Wódz Naczelny prowadzi wojnę z Rosją bolszewicką.

Piłsudski - wódz naczelny

1920

Odnosi zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, decydującej o losach Europy i świata. 14 listopada obejmuje Urząd Marszałka.

Piłsudski - zwycięstewo w Bitwie pod Warszawą

1921-1922

Po uchwaleniu konstytucji i wyborze na prezydenta Gabriela Narutowicza, Piłsudski składa urząd Naczelnika Państwa.

1923

Wycofuje się z życia publicznego i osiada w Sulejówku.

Piłsudski - SulejówekPiłsudski - Sulejówek

1926-1935

Po przewrocie majowym kieruje państwem, integrując kraj po zaborach. Sprawuje funkcje Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, Ministra Spraw Wojskowych i dwukrotnie, Premiera.

Piłsudski - po przewrocie majowymPiłsudski - po przewrocie majowym

1935

12 maja umiera w Belwederze i zostaje pochowany na Wawelu w grobach królewskich obok bohaterów narodowych. Serce złożono na cmentarzu na Rossie w Wilnie.

Józef Piłsudski - pogrzeb

Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego z Sulejówka.