Nasi zDolni Ślązacy 2013

Dobiegły końca konkursowe zmagania uczestników konkursu ,,zDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA'' – jest to konkurs rangi wojewódzkiej dla gimnazjów Dolnego Śląska, organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Przebiega na etapie szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. W tym roku szkolnym możemy pochwalić się dwoma laureatami tego konkursu.

ZL_logo  Slzacy

Zuzanna Przyszlak jest LAUREATKĄ XII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego oraz XII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego. Oba finały przebiegały na etapie pisemnym i ustnym.

Krzysztof Kukła został LAUREATEM XII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego i FINALISTĄ XI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego.

                      Gratulujemy naszym uczniom i cieszymy się z ich sukcesu!