Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rekrutacja

REKRUTCJA 2020/2021

 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w formie elektronicznej w dniach 09.03.2020 - 13.03.2020.

Wydrukowane i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej należy, w wyżej wymienionym terminie, złożyć również w sekretariacie szkoły.

ZARZĄDZENIE  BURMISTRZA MIASTA JAWORA

 

                        ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNEJ I SPORTOWEJ
                                                                              ZAPRASZAMY!

www.jawor.podstawowe.vnabor.pl

 

rekrutacja-800x354