Dzieci z klasy 1a omówiły tematy związane z bezpieczeństwem na drodze. Poznały niektóre znaki drogowe oraz zasady poruszania się po drogach. Dziś podczas krótkiego wyjścia próbowały opisywać napotkane znaki, a w klasie stworzyły własne, używając wykałaczek, zakrętek oraz plasteliny. Użyły ich później podczas zabawy, gdyż w grupach przygotowały dla siebie plan miasta, po którym poruszały się samochodami.