Zdjęcie plakatu informacyjnego

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. W 2024 roku dzień ten przypada w piątek.

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu zostały zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1987 roku. Prowadzona kampania ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów. Każdego roku święto jest obchodzone pod innym hasłem. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Młodzież wkracza i zabiera głos #TobaccoExposed”.

Branża tytoniowa atakuje młodzież na całe życie zysków, tworząc nową falę uzależnień. Dzieci używają e-papierosów w tempie wyższym niż dorośli we wszystkich regionach i na całym świecie szacuje się, że 37 milionów młodych ludzi w wieku 13-15 lat używa tytoniu.

Tegorocznym tematem jest ochrona młodych ludzi przed wpływem przemysłu tytoniowego. Kampania komunikacyjna podjęta przez WHO w mediach społecznościowych jest kontynuacją strategii „dla młodzieży przez młodzież”, w ramach której będą oni protestować przeciwko manipulacyjnym taktykom przemysłu tytoniowego oraz wskazywać na jego szkodliwy wpływ na zdrowie, sprawiedliwość społeczną i środowisko. Celem przemysłu tytoniowego, który wydaje około 8 miliardów dolarów rocznie na różne formy reklamy mające wpłynąć na decyzje młodzieży, jest uzależnienie nowego pokolenia. Dlatego to młodzi ludzie powinni zabrać głos w sprawie ich prawa do zdrowej przyszłości. WHO proponuje włączenie młodych ludzi w akcję oraz zmobilizowanie ich wokół przesłania Światowego Dnia bez Tytoniu poprzez marsze organizowane w wielu miastach na świecie.

Taktyki przemysłu tytoniowego i nikotynowego uzależniają młodzież na całe życie. W wielu krajach młodzi ludzie używają e-papierosów częściej niż dorośli. Z raportu WHO wynika, że szacunkowo 37 milionów dzieci w wieku 13–15 lat na całym świecie pali tytoń, a w wielu krajach wskaźnik używania e-papierosów wśród nastolatków jest wyższy niż wśród dorosłych. W Regionie Europejskim WHO 20% ankietowanych 15-latków przyznało, że używało e-papierosów w ciągu ostatnich 30 dni.

Pomimo znacznego postępu w ograniczaniu używania tytoniu, pojawienie się e-papierosów i innych nowych wyrobów tytoniowych i nikotynowych stanowi poważne zagrożenie dla młodzieży i kontroli tytoniu. Badania pokazują, że używanie e-papierosów powoduje prawie trzykrotny wzrost używania konwencjonalnych papierosów, zwłaszcza wśród niepalącej młodzieży.

„Historia się powtarza, ponieważ przemysł tytoniowy próbuje sprzedawać naszym dzieciom tę samą nikotynę w różnych opakowaniach” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. „Przemysł ten aktywnie kieruje nowe produkty do szkół, dzieci i młodzieży są w istocie pułapką o smaku cukierka. Jak mogą mówić o redukcji szkód, skoro promują wśród dzieci te niebezpieczne i silnie uzależniające produkty?” Branże te w dalszym ciągu oferują młodym ludziom swoje produkty o kuszących smakach, takich jak słodycze i owoce. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że ponad 70% młodych użytkowników e-papierosów rzuciłoby palenie, gdyby produkty były dostępne wyłącznie w smaku tytoniowym. „Branże te celowo projektują produkty i stosują strategie marketingowe, które trafiają bezpośrednio do dzieci” – powiedział dr Ruediger Krech, dyrektor, dyrektor ds. promocji zdrowia WHO. „Stosowanie przyjaznych dzieciom smaków, takich jak wata cukrowa i guma balonowa, w połączeniu z eleganckimi i kolorowymi wzorami przypominającymi zabawki, to rażąca próba uzależnienia młodych ludzi od tych szkodliwych produktów”. Te zwodnicze taktyki podkreślają pilną potrzebę wprowadzenia rygorystycznych przepisów chroniących młodych ludzi przed trwającym całe życie szkodliwym uzależnieniem.

WHO wzywa rządy do ochrony młodych ludzi przed spożyciem tytoniu, e-papierosów i innych produktów nikotynowych poprzez wprowadzenie zakazu lub rygorystycznych regulacji dotyczących ty produktów. Zalecenia WHO obejmują utworzenie w pomieszczeniach publicznych całkowicie wolnych od dymu, zakaz aromatyzowanych e-papierosów, zakaz marketingu, reklamy i promocji, wyższe podatki, zwiększanie świadomości społecznej na temat oszukańczych taktyk stosowanych przez branżę oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych i uświadamiających prowadzonych przez młodzież.

Obrońcy młodzieży na całym świecie sprzeciwiają się destrukcyjnemu wpływowi przemysłu tytoniowego i nikotynowego oraz manipulacyjnemu marketingowi. Demaskują te zwodnicze praktyki i opowiadają się za własną przyszłością bez tytoniu. Organizacje młodzieżowe z całego świata wzięły udział w ostatniej sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (COP10), aby przekazać decydentom politycznym mocny komunikat: „Przyszłe pokolenia będą pamiętać Was jako tych, którzy je chronili lub tych, którzy ich zawiedli i narazili na niebezpieczeństwo”.

Współpracując, rządy, organizacje zdrowia publicznego, społeczeństwo obywatelskie i silna młodzież mogą stworzyć świat, w którym następne pokolenie będzie wolne od niebezpieczeństw związanych z uzależnieniem od tytoniu i nikotyny.

Z poważaniem, p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze Krystyna Wyzina