Tomasz Sawicki uczeń klasy 3a  został „Zdolnym Ślązakiem”  z biologii w roku szkolnym 2010/2011.

Zdolny_lzak

                   W etapie powiatowym tego konkursu  535  uczniów z Dolnego Śląska rozwiązywało test  z części przyrodniczej.  Tomek wykazał się dużą wiedzą przyrodniczą, ponieważ aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego musiał rozwiązać test wiedzy z zakresu  biologii, geografii i chemii. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się  393 gimnazjalistów. Uczeń  z dwójki sprawdził swoją wiedzę z biologii, chemii i geografii. Został laureatem X Konkursu Biologicznego XI Edycji Dolnośląskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista i znalazł się w gronie  129 laureatów, którzy otrzymali dyplomy oraz medale podczas Gali Laureatów.