Jula5 kwietnia 2018r. w Auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Laureatów XVIII edycji konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy 3A Gimnazjum nr 2 w Jaworze, Julia Flejterska, która zdobyła tytuł Laureata Konkursu Polonistycznego oraz tytuł Finalisty Konkursu Historycznego z elementami WOS-u. Julia jest jedyną mieszkanką powiatu jaworskiego, która w tegorocznej edycji tego prestiżowego konkursu wpisała się na listę laureatów.

„zDolny Ślązak Gimnazjalista” to konkurs o najwyżej randze. Aby zawalczyć o tytuł laureata Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

 

, należy przejść aż 5 etapów konkursowych. W październiku 2017 r. Julia wzięła udział w szkolnym etapie części humanistycznej konkursu i zakwalifikowała się do etapu

powiatowego, który odbył się w listopadzie. Wyniki tego etapu przyniosły Julii kwalifikację do finału wojewódzkiego dwóch konkursów w ramach „zDolnego Ślązaka”: XVII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego z elementami WOS oraz XVII Dolnośląskiego Konkurs Polonistycznego.

 

Julia, mimo iż jest uczennicą klasy o profilu matematycznym, podjęła wyzwanie, do którego podeszła bardzo profesjonalnie. Postanowiła przystąpić do obu konkursów, choć większe nadzieje pokładała w konkursie z języka polskiego niż historii z elementami WOS. Wynikiem jej ciężkiej pracy okazał się tytuł Finalisty „zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty”, do którego przygotowywała się pod opieką nauczycielki historii, p. Urszuli Rybickiej-Jewuły. Warto zaznaczyć, że do tytułu Laureata tego konkursu zabrakło Julii zaledwie dwóch punktów.

          

  4 stycznia 2018 r. we Wrocławiu odbyła się część pisemna finału XVII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego. Julia musiała napisać test składający się zarówno z zadań zamkniętych, jak i otwartych oraz rozprawkę, w której należało udowodnić, że poezja jednoczy ludzi. Mimo ogromnej trudności tego etapu konkursu, Julia zakwalifikowała się do ostatniej, ustnej części finału. Jest to najtrudniejszy, najbardziej wymagający i czasochłonny etap konkursu polonistycznego, do którego Julia przygotowywała się pod okiem nauczycielki języka polskiego, p. Jolanty Bieleckiej-Pokory. Oprócz wymaganej podstawą programową wiedzy z przedmiotu, uczestnicy musieli przeczytać mnóstwo wskazanych pozycji książkowych oraz wykazać się wieloma wszechstronnymi umiejętnościami. Uczestnik drugiej części finału losuje bilet konkursowy z dwoma zadaniami, które dotyczą tekstów kultury, wskazanych w regulaminie. Wymagają one znajomości treści i formy tekstów, podstawowej wiedzy teoretycznoliterackiej oraz wiedzy o sztuce, umiejętności formułowania własnych sądów i opinii o omawianych dziełach oraz nazywania emocji, jakie towarzyszą obcowaniu ze sztuką. Oprócz pozycji typowo literackich na liście wymaganych tekstów kultury znalazły się również dzieła malarskie czy filmy. Komisja konkursowa w części ustnej oceniała zgodność wypowiedzi z tematem, trafność doboru treści, wartość merytoryczną, bogactwo językowe i pojęciowe towarzyszące analizie i interpretacji tekstów kultury, płynność i ekspresję wypowiedzi, umiejętność wyrażania własnych opinii i obrony prezentowanych stanowisk oraz kulturę prowadzenia dialogu. Mimo ogromnego stresu przed ustną częścią egzaminu Julia okazała się prawdziwą mistrzynią – zdobyła 24 punkty na 25 możliwych i uzyskała tytuł Laureata XVII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

            Jest to ogromny sukces uczennicy, która w nagrodę została zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, ma pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w województwie oraz zyskuje dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji do szkół średnich. Julii Flejterkiej serdecznie gratulujemy i z uwagą będziemy śledzić jej dalszą drogę poza murami gimnazjum, bo wierzymy, że na pewno jeszcze o niej usłyszymy.