swieto drzewa

Dziesiątego października obchodzimy „Święto Drzewa”. Organizatorem tego przedsięwzięcia ekologicznego w Polsce jest Klub Gaja. Pomysłodawcą jest były sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych Julius Sterling Morton, który zaapelował do rodaków, by 10 kwietnia posadzili drzewa. XVI edycja programu „Święto Drzewa” odbywa się  pod hasłem „Każdy liść pochłania dwutlenek węgla”. Podejmowane działania mają na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony klimatu, a także roli i znaczenia drzew w łagodzeniu skutków tych zmian. Pamiętajmy, że sadzenie drzew jest jednym z najprostszych i najbardziej opłacalnych sposobów zapobiegania zmianom klimatu.