Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

SEZON TURYSTYCZNY 2018

SEZON TURYSTYCZNY 2018
7 XII 2018r. odbyło się zakończenie sezonu turystycznego 2018 Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Oddziału za miniony rok, wygłoszonego przez prezesa L. Drabczyka, wyróżniono działaczy, opiekunów SKKT i młodych turystów za aktywną działalność, popularyzowanie turystyki i aktywne uczestnictwo w oddziałowych imprezach turystyczno-krajoznawczych. Wśród naszych turystów zostali wyróżnieni: M. Bąk. A. Czarnecki, J. Kodlew, B. Marcinkiewicz i opiekun SKKT I. Zielińska.

 

1 dyplom 2018

2 dyplom 2018