Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” to wielka społeczna akcja, pospolite ruszenie pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Telewizji Wrocław.
Co roku na początku wakacji wolontariusze z dolnośląskich szkół wyruszają na Kresy, aby „mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia”, ratować polskie nekropolie pozostawione za wschodnią granicą.
W ubiegłe wakacje wyjechała również grupa z Jawora, uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 2 w Jaworze pod opieką nauczycielek – p. Jolanty Bieleckiej-Pokory i Katarzyny Lassoty. Przez 11 dni rekonstruowali i porządkowali stary polsko-ukraiński cmentarz w Berdyczowie, partnerskim mieście Jawora.
29 października 2013 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Jawora, p. Artura Urbańskiego, w jaworskim ECMEN-ie odbyło się uroczyste podsumowanie akcji z udziałem pomysłodawczyni i siły napędowej akcji, p. Grażyny Orłowskiej – Sondej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – pani Beaty Pawłowicz. Młodzież pracująca na berdyczowskim cmentarzu przygotowała prezentację multimedialną i opowiadała o swoich przeżyciach i emocjach związanych z uczestniczeniem w akcji. Za ich pracę i zaangażowanie dziękowała pani redaktor Grażyna Orłowska-Sondej i Beata Pawłowicz, które osobiście spotkały się z jaworzanami podczas ich prac na cmentarzu oraz władze naszego miasta. Ponieważ podczas pierwszego pobytu udało się odrestaurować tylko 76 mogił, a wiele czeka jeszcze na pomoc, jaworska młodzież zamierza wyjeżdżać d Berdyczowa rokrocznie, póki berdyczowski cmentarz nie zyska swojej dawnej świetności. Na to jednak potrzebuje środków finansowych, które zbiera przez cały rok. Już dziś wiemy, że kwesta przeprowadzona na jaworskim cmentarzu w dniach 1-2 listopada przyniosła rekordową sumę wśród wszystkich kwestujących miast na całym Dolnym Śląsku i przekroczyła kwotę 5.200 zł.
GALERIA: