Być na Ukrainie i nie zobaczyć Lwowa? Niemożliwe! I my znaleźliśmy się około godziny 14.00 w tym pięknym mieście. Pani Renata, nasza przewodniczka, pokazała nam najważniejsze miejsca. Zwiedziliśmy m. in. Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich, polską katedrę, prawosławną cerkiew i ormiańską świątynię. Ostatni punkt stanowiła wyprawa do Sokolnik, skąd pochodzi wielu mieszkańców Jawora i okolic.
W nocy przekroczyliśmy granicę w Medyce. Po kilkunastu godzinach jazdy dojechaliśmy pod Gimnazjum nr 2 w Jaworze, gdzie czekali na nas stęsknieni bliscy.
Ten letni wyjazd nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie wielu osób. Dziękujemy Wszystkim, a w szczególności:
• Pani Grażynie Orłowskiej-Sondej, bez której ta akcja nie miałaby racji bytu;
• Pani Beacie Pawłowicz, która była obecna w każdym ważnym dla nas momencie;
• Konsulowi Generalnemu RP w Winnicy, Panu Krzysztofowi Świderkowi;
• Pracownikom Urzędu Miasta w Jaworze, zwłaszcza Panu Burmistrzowi Arturowi Urbańskiemu, Pani Burmistrz Marii Piwko i Panu Leszkowi Światkowskiemu;
• Pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaworze, szczególnie Panu Staroście Michałowi Lenkiewiczowi;
• Proboszczom wszystkich parafii w Jaworze za umożliwienie przeprowadzenia kwesty oraz Parafianom za hojne datki;
• Dyrektorowi, Panu Lesławowi Chrzanowskiemu, oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom Gimnazjum nr 2 w Jaworze;
• Rodzicom i Uczniom Gimnazjum nr 2 od początku zaangażowanym w akcję;
• Polakom mieszkającym w Berdyczowie i Żytomierzu: Panu Jerzemu Sokalskiemu, Siostrom honoratkom; Pani Irenie Rudnickiej, Siostrze Sabinie,
Pani Wiktorii Laskowskiej – Szczur;
• Kierowcom, Panom Tadeuszowi Nowogrodzkiemu i Aleksandrowi Jaroszewskiemu;
• WSPANIAŁEJ MŁODZIEŻY, która stanowi wzór patriotyzmu, pracowitości i wielkiego serca.

Opiekunowie grupy: Katarzyna Lassota, Jolanta Bielecka-Pokora
GALERIA: